Fabrika vakcina – Soko salaš

PREGLED
Klijent

Vojnograđevinska ustanova Beograd

Lokacija

Beograd

Godina

U toku, rok za završetak mart 2022

Površina

13000 m2


GALERIJA