Covid bolnica – Mišeluk (Novi Sad)

PREGLED
Klijent

Vojnograđevinska ustanova Beograd

Lokacija

Novi Sad

Godina

2021.

Površina

6000 m2


GALERIJA