Vladimir Eror

izvršni direktor

Marko Cvetinović

tehnički direktor

Bojan Ilić

rukovodilac sektora proizvodnje

Tamara Aleksić

inženjer pripreme

Vladimir Ristanović

rukovodilac sektora logistike

Jelena Aleksić

inženjer pripreme