Zoran Babić

vlasnik i generalni direktor

Vladimir Eror

izvršni direktor

Marko Cvetinović

tehnički direktor

Bojan Ilić

rukovodilac sektora proizvodnje

Jelena Aleksić

Rukovodilac sektora merenja i održavanja

Vladimir Ristanović

rukovodilac sektora logistike

Tamara Aleksić

inženjer pripreme

Bojan Đokić

inženjer pripreme u sektoru merenja i održavanja

Vladimir Ivković

Inženjer pripreme u sektoru proizvodnje

Perica Karapandža

Miroslav Mićić

Šef gradilišta

Aleksandar Savić

Šef gradilišta

Vladimir Cvijović

šef gradilišta

Dejan Sekulić

šef gradilišta

Marijana Mlinar

poslovni sekretar

Miloš Babić

Referent plaćanja

Lazar Radovanović

Referent nabavke

Andrej Belingar

referent nabavke